Koľko hviezd je v našej galaxii? Koľko zŕn piesku je na Sahare? Koľko mravcov žije na Zemi? Zdá sa, že na takéto otázky nemožno odpovedať. Prostredníctvom rozsiahlej analýzy údajov nás však veda úžasne približuje k hľadaniu riešení. Pokiaľ ide o počet mravcov, tím vedený biológmi z Würzburgu našiel odpoveď.

Mravce sú dôležitými inžiniermi ekosystémov, distribuujú semená a spracovávajú organickú hmotu. Je známe, že tento hmyz žije na všetkých kontinentoch okrem polárnych oblastí, ale nikto sa ich zatiaľ nepokúsil spočítať. Tejto úlohy sa zhostili Sabine Nooten a Patrick Schultheiss. Príspevok na túto tému bol publikovaný v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (DOI: 10.1073/pnas.2201550119).

Koľko mravcov žije na Zemi?

Podľa našich odhadov je celosvetová populácia mravcov 20 x 1015, čiže 20 kvadriliónov jedincov. Je to číslo 20 s 15 nulami, ktoré je ťažké pochopiť a predstaviť si, vysvetľuje spoluautorka štúdie Sabine Nooten.

Veci sú o niečo jasnejšie, keď poznáme celkovú biomasu zvierat. Ide o 12 miliónov ton. „To presahuje kombinovanú biomasu voľne žijúcich vtákov a cicavcov a zodpovedá približne 20 percentám biomasy ľudstva,“ vysvetľuje Patrick Schultheiss.

Na výpočet počtu mravcov tím použil mnoho rôznych existujúcich štúdií o tomto hmyze. Nakoniec sa vybralo približne 500 relevantných prác a zhrnuli sa do jednej databázy.

Rozmanité umiestnenie

Bolo známe, že mravce obývajú takmer všetky biotopy okrem polárnych oblastí. Štúdia bola prvou, ktorá empiricky preukázala, ako je hmyz usporiadaný. Ukázalo sa, že najväčšia hustota mravcov je v trópoch. Okrem klimatickej zóny zohrávajú významnú úlohu aj miestne ekosystémy. Lesy a polia sú domovom najväčšieho počtu jedincov, zatiaľ čo v oblastiach pozmenených človekom sú oveľa menej bežné.

Podľa vedcov by sa budúci výskum mal zamerať na to, čo konkrétne ovplyvňuje počet a distribúciu mravcov a do akej miery môže zmena klímy zmeniť situáciu pre tento hmyz.

Dôležitá úloha v ekosystéme

Prečo je počet a rozmiestnenie mravcov také dôležité? Výskumníci uvádzajú príklad. „Na jednom hektári môžu mravce presunúť až 13 ton pôdy ročne,“ hovorí Patrick Schultheiss. – Tieto zvieratá majú preto obrovský vplyv na udržanie živín v pôde a tiež zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri distribúcii semien rastlín – vysvetľuje vedec.