O iniciatíve

Slovensko v súčasnosti stojí pred výzvou obnovy ekonomiky, ktorá je zároveň historickou príležitosťou spraviť našu krajinu a spoločnosť zdravšou, odolnejšiou a spravodlivejšou. 

Sme skupina environmentálnych organizácií a odborníkov a odborníčiek a dlhodobo sa venujeme presadzovaniu riešení, ktoré sú udržateľné ekologicky aj ekonomicky, a ktoré zároveň prispievajú k spravodlivejšej spoločnosti.

Na podporu tohto úsilia sme vytvorili námety riešení, ktoré sa týkajú obnovy budov, udržateľného hospodárenia s vodou, energetiky a pôdohospodárstva. Ukazujú, ako a kam nasmerovať podporu, aby priniesla rozvoj vidieka a regiónov, nové pracovné miesta a súčasne zdravšiu krajinu aj jej obyvateľov.

Riešenia pre zelený reštart

OBNOVA BUDOV

Energeticky efektívna obnova budov

VODA

Služby, hospodárenie
a zadržiavanie vody

ENERGETIKA

Udržateľná a čistá energia

PÔDA

Podpora ekologického poľnohospodárstva

ODPADY

Efektívne nakladanie
s odpadmi

MOBILITA

Čistá a ekologická doprava

LESY A TURIZMUS

Ochrana lesov a prírodný turizmus

VZDELÁVANIE

Environmentálne vzdelávanie pre budúcnosť

Organizácie